Çalışan Haklarınızı Alamıyor musunuz? Bize Danışın.

+90 536 696 30 34

Kadıköy / İstanbul

Hizmetlerimiz

Kıdem ve İhbar Tazminatı

İşten çıkarılma durumunda kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplıyoruz. Bu hesap doğrultusunda işverenden haklarınızı talep ediyoruz.


Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağının Hesabı


İhbar Tazminatı ve Ücret Alacağının Hesabı


Fazla Mesai Ücreti

Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret niteliğinde olup gününde ödenmemesi halinde, bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanarak ödenmelidir.


Fazla Mesai Ücret Alacağının Hesabı


Gün ve Hizmetlerin SGK Tespit


Çalışan Hakları

Sosyal güvenlik ve çalışma hayatınız ile ilgili doğru bilgiye ulaşabilir, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanları’ndan doğru ve net bilgiye ulaşabilirsiniz.


Tazminat ve Ücret Alacağının Hesabı


Gün ve Hizmetlerin SGK Tespit


Borçlanma ve İhya

Meslek Hastalıkları

İşyerinizden ayrılmış olsanız dahi SGK yoluyla Meslek Hastalığı ve Maluliyet Tespiti yaptırabilir iş güç kaybı oranınızı belirleyebilir SGK'dan sürekli iş göremezlik geliri alabilirsiniz.


Meslek Hastalığı SGK Tespiti


Maluliyet Oran SGK Tespiti


Sürekli İş Göremezlik Geliri

Bedensel Zararlı Kazalar

Kaza ve tespit tutanakları için görüş alabilir, bilirkişilere rapor yazdırabilir, özürlülüğün tespitini sağlık kurullarında yaptırabilir, özürlülük oranına itiraz edebilirsiniz.


Kaza ve Tespiti İçin Görüş


Özürlülüğün Sağlık Kurullarınsa Tespiti


Özürlülüğün Adli Tıp Anabilim Dallarında Tespiti

İş Kazaları

Bir gün dahi sigortanız olsa bile SGK yoluyla İş Kazası ve Maluliyet Tespiti yaptırabilir iş güç kaybı oranınızı belirleyerek SGK'dan sürekli iş göremezlik geliri alabilirsiniz.


Maluliyet Oran SGK Tespiti


İş Kazası SGK Tespiti


Sürekli İş Göremezlik Geliri