İhbar tazminatı nedir?

İhbar tazminatı nedir?

İşçi ve işveren için kritik konuların başında gelen uygulamalardan biri ihbar tazminatıdır. Her iki tarafı da ilgilendiren ihbar süreleri, iş kanunu ile çizilmiş olan çerçevede uygulanmayı gerektirir. Taraflardan birinin bu çerçevenin dışına çıkması ihbar tazminatını doğurur.

İşçi veya işveren, belirsiz süreli iş sözleşmesini sonlandırdığında kanunda belirtilen sürelere uymak zorundadır. Taraflardan biri bu süreye uymadığı takdirde ihbar tazminatı ödemek durumundadır. İhbar tazminatına dair tüm konulara 4857 sayılı İş Kanunu’nda, 17. maddede yer verilir.

İhbar tazminatı, düşünülenin aksine yalnızca işverenin ödediği bir tazminat türü değildir. İşçi, iş sözleşmesini feshettiğini bildirdikten sonra o iş yerinde çalıştığı süreye göre ihbar süresine sahiptir. Eğer işçi, ihbar süresi bitmeden işi bırakırsa işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar süresinin amacı, taraflardan birinin iş sözleşmesini aniden feshetmesi halinde diğer tarafın mağdur olmasını engellemektir. İşçi, işten ayrılmak istediğini işverene bildirdiğinde işveren, bu ihbar süresi içinde yeni bir işçi arayışına girebilir. Aynı şekilde, işveren işçiyi işten çıkaracağını önceden bildirdiğinde işçi, ihbar süresi içinde kendine yeni bir iş arayabilir.

İhbar tazminatı ve kıdem tazminatı arasındaki fark nedir?

İhbar ve kıdem tazminatları işçinin o iş yerinde var olan iş akdinin sonlanması ile belirli şartlara bağlı olarak ortaya çıkan bir haktır. Ancak, oluşma koşulları birbirinden oldukça farklıdır. İki tazminat türü arasındaki fark aşağıdaki gibidir:

  • Kıdem tazminatına hak kazanabilme süresi ile ihbar tazminatına hak kazanabilme süreleri birbirinden çok farklıdır. Kıdem tazminatı için 1 yıl işçinin o iş yerinde çalışmış olması şartı aranır. İhbar tazminatı için ise farklı süreler öngörülür.
  • Kıdem tazminatı yalnızca işçinin hak kazanabileceği bir haktır. Ancak, ihbar tazminatı iki taraf için de var olan bir haktır. İşverenin ödeme yükümlülüğü oluşabileceği gibi işçi için de aynı sorumluluk mevcuttur.
  • Bu iki tazminat türünün hesaplanma şekilleri de birbirinden farklı olur.