Kıdem Tazminatına Hak Kazanmanın Koşulları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İş hayatına atılan her insanı ilgilendiren konulardan biri de kıdem tazminatıdır. 4857 sayılı İş Kanunu ile şartları belirlenen kıdem tazminatı, çalışanlara maddi güvence sağlarken işverenlere de çalışan sirkülasyonunun önüne geçme imkânı tanımaktadır. Kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı, hangi şartlarda hak kazanıldığı gibi tüm çalışanların merak ettiği konulara MultinetUp olarak bu yazımızda değindik.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata “Kıdem Tazminatı” denilmektedir.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanmanın Koşulları Nelerdir?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalışanın her şeyden önce sigortalı olarak ve iş yerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan her çalışan kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk şartını karşılamış demektir ancak bu şartlar tek başlarına kıdem tazminatı almaya yeterli değildir. Kıdem tazminatı alabilmek için, aşağıda saymış olduğumuz durumlardan herhangi birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir;

 • İşverenin, kanunda belirtilen haklı nedenlerin hiçbirine dayanmadan çalışanı işten çıkartması.
 • İş sözleşmesine konu olan işin, çalışanın sağlığını ya da yaşam şeklini tehlikeye sokması.
 • İşveren ya da birlikte çalışmak zorunda olduğu başka bir çalışanın taşıdığı bulaşıcı hastalığa yakalanması.
 • İşverenin; iş sözleşmesinin imzalanması sırasındaçalışana işin nitelikleri ile ilgili yanlış bilgi vermesi.
 • Çalışana veya çalışanın aile fertlerinden herhangi birine işveren tarafından hakaret edilmesi, onur kırıcı ithamlarda ya da cinsel tacizde bulunulması.
 • İşverenin, çalışandan yasadışı bir iş yapmasını istemesi.
 • Çalışanın başka bir çalışan tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra bu durumu işverene bildirmesine rağmen işveren herhangi bir önlem almaması.
 • İş yerinde bir haftadan daha uzun süre ile işin durmasına neden olacak bir durumun oluşması.
 • Kadın çalışanın, evlendikten sonraki 1 yıl içerisinde işten ayrılmak istemesi.
 • Erkek çalışanın askerlik görevini yerine getirmek için silah altına alınması.
 • Emekliliğe hak kazanılması.
 • Malullük durumunun oluşması.
 • Çalışanın ölmesi.

Yukarıda yer alan bu durumların herhangi biri oluşmuşsa, çalışan derhal fesih yolu ile sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabilir. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda, mahkeme yoluyla ve yasal faiziyle birlikte alınabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, son iş yerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Tam yıl dışında kalan süre için ise, 30 gün üzerinden oranlama yapılarak tazminat miktarı hesaplanır. Burada bilinmesi gereken bir konu; kıdem tazminatının tavan tutarıdır. 2020 yılı ikinci yarısı için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı 7.117, 17 TL’dir. Yani brüt ücreti bu rakamdan yüksek olan işçilerin alabileceği tazminat yıllık olarak bu tutarda olacaktır.